Nieuws

Tracébesluit ViA15 2021

Tracébesluit ViA15 2021

Het Tracébesluit ViA15 2021 bevat wijzigingen van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) dat op 24 februari 2017 is vastgesteld en bij besluit van 18 februari 2019 is gewijzigd. Het gaat om wijzigingen in de beoordeling van de gevolgen voor de natuur naar aanleiding van de nadere onderbouwing stikstofuitstoot en om een aantal wijzigingen van ondergeschikte aard. De tracébesluiten 2017 en 2019 blijven van kracht voor zover ze niet door dit nieuwe besluit worden gewijzigd.

Wijzigingen

Het tracébesluit 2021 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de besluiten uit 2017 en 2019:

  • Onderbouwing stikstofeffecten, inclusief aanvullende mitigerende en extra compenserende maatregelen;
  • Aanpassingen brugcomplex over het Pannerdensch Kanaal;
  • Technische aanpassing onderdoorgang Helhoek/Helstraat;
  • Aanpassingen viaduct Kampsestraat.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen over de inhoud van het project of over het tracébesluit 2021? Dan is het mogelijk in gesprek te gaan met deskundigen van project ViA15. Via de Landelijke Informatielijn kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur: 0800-8002. De gesprekken vinden plaats op woensdag 29 september, donderdag 30 september, woensdag 6 oktober, donderdag 7 oktober, woensdag 13 oktober en donderdag 14 oktober 2021 in de middag en avond.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.rws.nl/via15 en www.via15.nl.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen