Statuten, Huishoudelijk Reglement etc.

De Statuten van MC ASOM zijn in 1993 voor het laatst herzien.

Het Huishoudelijk Reglement daarentegen is in 2012 herzien en in de ALV vastgesteld.

Zo kennen we ook een Barreglement.

Uiteraard is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gelderland.

Ook kun u hier het aftreedschema van de bestuursleden aantreffen.