Clubafspraken en bestuurlijke documenten

Op deze pagina vind je diverse bestuurlijke documenten die binnen de club van toepassing zijn:

1. Statuten van MC ASOM (laatst gewijzigd/herzien en in de ALV vastgesteld in 1993.

2. Huishoudelijk Reglement (laatst gewijzigd/herzien en in de ALV vastgesteld in 2012).

3. Barreglement.

4. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Gelderland.

5. Aftreedschema bestuursleden.