Nieuws

Te luid geluid is uit

Te luid geluid is uit

Mensen ervaren overlast door motorrijders die te veel geluid maken. Steeds meer motorrijders zijn zich daarvan bewust. Wij zijn ons daarvan bewust, en we gaan daar wat aan doen: te luid geluid is uit.

We weten dat we met bijna 18 miljoen mensen op een heel klein stukje wereld leven. Er vliegen vliegtuigen overheen, er rijden treinen en auto’s, er wordt gemaaid en geklust, er wordt van de zon genoten en gerust. En er wordt motorgereden. Dat moet allemaal kunnen. Voorwaarde is wel dat iedereen zoveel mogelijk rekening met z’n omgeving houdt.

In onze media vragen wij de motorrijders die onze achterban vormen om bij hun ritten rekening met de omgeving te houden en om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. We onderschrijven het belang van handhaving op de motorrijders die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de ervaren overlast, zowel door rijgedrag als door het ontbreken van dB-killers of het rijden met niet voor weggebruik of de betreffende motor goedgekeurde uitlaten. Ook spreken we ons uit voor een overheidscampagne die motorrijders op positieve wijze onder de aandacht brengt. Micromobiliteit is het toverwoord voor de toekomst. Motorrijders spelen daar een belangrijke rol in. We verdienen ook in dat opzicht ruim baan.

Steeds meer motorrijders schroeven hun dB-killers weer in hun uitlaten. Een groeiend aantal motorrijders vervangt te luide uitlaten weer door het standaardmodel. Toerclubs besluiten dijkwegen te mijden. Steeds meer motorrijders rijden bewust. Doe mee. Alleen dan kunnen we met z’n allen overal blijven rijden.

Op 27 mei is de campagne TE LUID GELUID IS UIT gestart.
Op de website www.teluidgeluidisuit.nl vind je de tekst van het convenant en de logo’s van de partijen die zich tot nu toe aansloten.

Lange adem

Wat er bij de presentatie van de campagne in Den Haag is benadrukt, is dat een actie als deze om een lange adem vraagt. Dat geldt voor elke campagne met  gedragsbeïnvloeding en bewustwording als belangrijkste doel. We hopen oprecht dat gemeenten en andere wegbeheerders de actie zullen oppikken en dat het TE LUID geluid IS UIT-logo ook langs alle mooie stuurweggetjes te zien zal zijn. Deze partijen worden daar niet alleen op de website toe uitgenodigd, maar ook direct aangeschreven.

Positieve aandacht

Die lange adem geldt natuurlijk ook voor alle ondertekenaars. Het zal allemaal even duren. Het zal ook wel wat weerstand oproepen. Maar wat in het convenant staat wordt voortdurend bevestigd:
Steeds meer motorrijders vragen om stillere uitlaten of plaatsen hun dB-killers terug. Ze spreken motormaten aan die teveel geluid maken, omdat zij daar niet op aangekeken willen worden. Wij kunnen met z'n allen dat proces alleen maar proberen te versnellen.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen