Nieuws

Dijkafsluiting in de Lingewaard

Beste mensen,

We weten al dat de dijken in de Lingewaard voor ons motorrijders tot verboden gebied zijn verklaard. Gelukkig zijn de KNMV en MAG daartegen ten strijde getrokken. Afgelopen maandag 18 december diende een rechtzaak in Arnhem tegen dit omstreden besluit. Goed dat deze verenigingen dat doen, maar jammer dat de direct betrokkenen, wij onder meer niet waren uitgenodigd.

In de Gelderlander verscheen het onderstaande artikel:

Gevoel volgens motorrijders geen reden om dijk te sluiten

ARNHEM - De Motorrijders Actie Groep (MAG) en motorbond KNMV menen dat burgemeester en wethouders van Lingewaard niet op basis van gevoelens van inwoners de dijk hadden mogen afsluiten voor motoren.
Ze brachten dat maandag in bij de rechtbank in Arnhem. Het verbod geldt sinds vorig jaar in de weekenden en op feestdagen.

Veiligheid

Op de zitting gaf de gemeente toe dat uit tellingen en ongevallencijfers niet valt te onderbouwen dat dijken door motorrijders onveilig worden gemaakt. Burgemeester en wethouders waren aanvankelijk ook tegen afsluiting, maar veranderden hun standpunt toen de raad erop aandrong om er wel toe over te gaan.
Volgens een woordvoerder deed de raad dat omdat bewoners in gesprekken aangaven vooral op zomers dagen serieus overlast te ervaren van hardrijders en motorlawaai. ,,Je hoort dat dit nu minder is.’’
Maar Arjan Everink van de KNMV stelt dat geluidsoverlast geen rol speelde in de besluitvorming. ,,Het ging om veiligheid, waarom weer je dan de smalste weggebruiker? Zijn vrachtwagens niet veel gevaarlijker?’’

Klachten

Omdat de gemeente bezig is de snelheid op de dijken te verlagen, was het volgens hem logischer eerst de effecten daarvan af te wachten. ,,Je kunt dan altijd nog rigoureuze stappen zetten.’’
Maar voor de gemeente was afsluiting een snelle manier om een eind te maken aan een klachtenstroom die al jaren duurt. De woordvoerder meent dat het ook niet zo gek is dat B en W hun oren laten hangen naar de raad, hoewel die formeel geen zeggenschap heeft over deze kwestie. ,,Dit is een gevoelig onderwerp. Dan mag je best de raad horen over hoe die het belang van motorrijders tegen dat van omwonenden afweegt.’’

De rechter beslist binnen zes weken.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen