Nieuws

21 juni 2017 - nieuwe terrasstoelen

Nadat recentelijk van de terrasstoelen enkele de geest gaven in de vorm van afgebroken poten, werd het tijd voor actie.
Vastgesteld werd dat de bestaande groene stoelen het bijna 20 jaar hebben volgehouden, althans vanaf de productiedatum.
Ze mogen dus economisch als afgeschreven worden beschouwd.
Het bestuur vond dat het tijd voor vervanging was; we willen geen ongelukken.
Op de uitgezette vraag naar aanbod, kwamen enkele reacties en daaruit is een keuze gemaakt.
Inmiddels is het terras opgesierd met nieuw kleurig meubilair.
Komt gauw proefzitten op een clubavond.

We zoeken overigens nog een paar stevige tafels, dus hierbij een oproep voor suggesties te richten aan een van de bestuursleden.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen